REFLEKSOLOJİ AKADEMİK SEVİYE SEMİNERİ

REFLEKSOLOJİ AKADEMİK SEVİYE SEMİNERİ

Uzaktan Akademik Seviye Refleksoloji Seminer Programı

Bu modül  profesyonel refleksoloji uzmanlarının yetiştirilmesi amacı ile açılan 8 aylık bir program ile birlikte 2 yıl içinde yapılması planlanan iki farkı süpervizyon ve yüzyüze eğitim programını kapsamaktadır.

Uzaktan eğitim sistemi ile verilecek olan yaklaşık 50 derslik pdf ve world dijital eğitim datası 8 ay boyunca öğrencilerin istifadesine sunulacaktır.

Programda uygulama videoları ise yaklaşık olarak 420 adettir.

Bu asenkron videolarda süpervizyon videoları, workshop videoları, hastalık uygulama video ve şablonları ve konu anlatım videoları yer alacaktır.

Süpervizyonlar ise daha ziyade detay gerektiren nörolojik hastalıklar, otonom sistem hastalıkları,psikospmatik hastalıklar ve engel grupları ile çalışmayı kapsamaktadır.

1.PROGRAM ADI

Uzaktan Refleksoloji Akademik Seviye Seminer Programı

2.PROGRAMIN  AMACI

Bu program temel ve orta düzeyde refleksoloji eğitimi alan uzmanların  ileri düzey refleksoloji eğitimi almalarını hedefleyen bütünleşik bir programdır.

Herhengi bir uzman adayı temel seviye eğitimi almadan tüm seviyelerin ve ileri seviyenin birleştirildiği bu diploma programını direkt alabilir.

Diploma programı en zengin içerik ve en uzun soluklu profosyonel bir eğitim olup ikişer günlük iki farklı tarihli uygulama eğitimini kapsamaktadır.

Program sonunda yabancı bir üniversitenin akredite onaylı ve sorgulanabilir belgesi verilecek olup belge uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Akademik seviye refleksoloji programı video portalı ve dijital doküman portalı olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Programdaki video ve doküman sayısı her ay düzenli artmaktadır.

Bu uzaktan eğitim programının amacı; refleksoloji uygulaması yapacak ve yapmakta olan terapistlere ileri düzey bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ayrıca profosyonel bir terapist olma yolunda etkin ve ileri düzeyde bilgi ve becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu refleksoloji eğitim programı katılımcı öğrencilerin temel refleksoloji eğitimini aldıgını kabul eder. Zira bu temel üzerine bina edilen bilgi ve beceriler güncel literatür bilgileri kapsar. Ve spesifik hastalıklarla çalışabilme seviyesini amaçlar.

Refleksoloji akademik seviye modülü temel ve master refleksoloji eğitimini alan uzmanlar için profosyonellik yolunda alınması zorunlu olan bir eğitim programıdır. Program workshop ve süpervizyon, vaka analizi uygulama programları ile güçlendirilmiş bir uzmanlık programıdır.

Program içinde eğitimin yoğunluğu asenkron eğitim videoları ile sağlanır. Uygulama hastalık videoları sisteme entegre edilmiştir. İhtiyaç duyulan konu ile ilgili asenkron videolar sisteme sürekli güncelleme yapılarak eklenmektedir. Sistemde yazılı dijital ders dökümaları yer almakta olup okuma becerisi uygulamaya eşlik ederek geniş bir araştırma sonucu kursiyerlere aktarılmıştır. Refleksoloji diploma uzmanlık modülü 12 ay sürecek sistem aktivasyonu ve 2 yıl içinde katılım hakkı verilen süpervizyon,workshop ve yüzyüze programlarla zenginleştirilmiştir.

3.PROGRAM İLE İLGİLİ TANIMLAR

Refleksoloji: El, ayak tabanı ve kulaklarda vücudun tüm bölümleri, organ ve bezleriyle ilgili yönlendirici refleks alanlarının yani sinir uçları mevcudiyeti prensibine dayanan bir uygulama (Destek Tedavi,Tamamlayıcı Tedavi,Holistik Tedavi. ) yöntemidir.

Uzaktan Eğitim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı yer ve zamanda olduğu, ders içeriklerini aktarımı ve etkileşimin bilgi iletişim teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir. Asenkron Eğitim: Eş zamanlı yani canlı yayın olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen videolu eğitim-öğretim faaliyetleridir. Senkron Eğitim: Eş zamanlı yani canlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleridir.Zomm vb online interaktif programlarla yapılır.

 Yüzyüze süpervizyon uygulama; İlan edilecek yer, tarih ve saatlerde yapılacak uygulama ve pratik çalışmalar,workshop,süpervizyon ile vaka çalışmalarını içermektedir.

4. PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI

Akademik seviye  programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür:  Program teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Program teorik bölümü Asenkron eğitim videoları.(Belirlenen ders ve konu başlıklarının eğitimcilerimiz Halil Tabur ve diğer uzmanlar tarafından anlatılması.) Uygulama videoları Refleksolojiyi anlatan ders dökümanlarının (World ve pdf formatlı .) okunması.

Refleksoloji süpervizyon videoları,refleksoloji vaka analiz videoları,refleksoloji worshop videoları ile zenginleştirilen bir ileri düzey eğitim programıdır. Katılımcıların eğitim süresince en az 50(on) refleksoloji uygulaması yapmış olmaları tavsiye edilmektedir.

 5. Programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, strateji, yöntem ve teknikler uygulanır:

a. Sözlü anlatım-Yazılı doküman

b. Video ile öğretim-Uygulama videoları-Konu anlatımları

c. Klinik uygulama (Olgu incelemesi çalışmaları)-Videolarda gösterilir. Örgün eğitim için gelindiğinde yapılır.

6.PROGRAM MÜFREDATI

6.1. Öğrenim Hedefleri ve Eğitimin İçeriğinde Yer Alacak Konular

Refleksoloji Akademik seviye  eğitiminde yer alan bazı temel     konular aşağıdakilerdir;

1. Refleksoloji tanımlamaları

2.Refleksoloji tarihi

3. Refleksoloji temel haritaları

4.Refleksoloji diğer bilimlerle ilişkisi (TEMEL NÖROLOJİK KURAMLAR)

5. Refleksoloji cinsellik

6.Refleksoloji otonom sistem hastalıkları

7.Refleksoloji engel grupları

8.Refleksoloji hamilelik

9.  Refleksolojide harita yorunlama

10. Medulla spinalis ve refleksoloji ilişkisi

11.Refleksoloji hasta mahremiyeti

12.Refleksoloji hipotalamus,hipofiz,epifiz ilişkisi

13.Refleksoloji ile psikolojik rahatsızlıklar arası ilişkiler.

14.Refleksoloji homonculus ilişkisi

15.Refleksolojide yağ ve krem kullanımı

16.Refleksolojinin tıp ve geleneksel tıpta yeri ve geleceği.

17.Refleksolojide bilimsel makale özetleri.

18.Refleksoloji eklem ağrıları

19.Refleksoloji kanser ilişkisi

20.Refleksoloji, kekemelik konuşma gerilği ve afazi ilişkisi.

21.Refleksoloji dehb,disleksi ilişkisi

22.Refleksoloji panik atak,depresyon ilişkisi.

23.Refleksoloji kanser çalışma tablosu.

24.Refleksoloji pms çalışma özetleri.

25.Dünyada refleksoloji uygulamalaro

26.Refleksolojinin geleceği

27.İşletme bilgisi

28.Mesleki ethik

29.Kanser türleri ve refleksoloji

30.Refleksoloji bağışıklık