ENGELLİLERDE REFLEKSOLOJİ

Refleksoloji destektedavisi olarak bilinen zone terapi (bölgesel tedavi) nin engellilere olan ilk etkisi Çin ,Rusya ve Amerika’da yapılan başarılı literatür çalışmalarıyla ispatlanmış ve engellilerin tedavi ve rehabilitasyonunda bir tamamlayıcı tedavi biçimi olarak bu ülkelerde hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.Bu bağlamda Halil Tabur ve Esat Başaran  bu konudaki yapılan çalışmaları daha da geliştirerek yeni yöntem ve tekniklerle zenginleştirmiş ve Türkiye’deki engellilere hizmet vermeye başlamıştır.Bu konuda danışman doktorların nezaretinde başta spastik ve gelişim geriliği olan çocuklar,otistik çocuklar ve fiziksel sorunu olan kişilere refleksoloji terapisi uygulaması yapılmaktadır. Refleksoloji ayak tabanındaki sinir uçlarının uyarılarak ilgili organları canlandırma amacı gütmektedir.Spastizelerin gevşemesi,oturma başta olmak üzere birçok fiziksel gelişmeye sebep olmaktadır.Gelişim geriliği olan çocuklarda da yine başta zihinsel ve fiziksel gelişimi desteklemektedir.Yakın zamanda Rusya’da bebeklere uygulanmakta ve bebeklerin kabızlık sorununun çözümlenmesi,zihinsel ve fiziksel gelişimlerini yaşıtlarına göre daha çabuk sağladığı ispat edilmiştir.

ENGELLİLERDE REFLEKSOLOJİ

Refleksoloji tedavisi olarak bilinen zone terapi (bölgesel tedavi) nin engellilere olan ilk etkisi Çin ,Rusya ve Amerika’da yapılan başarılı literatür çalışmalarıyla ispatlanmış ve engellilerin tedavi ve rehabilitasyonunda bir tamamlayıcı tedavi biçimi olarak bu ülkelerde hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.Bu bağlamda Halil Tabur ve Esat Başaran  bu konudaki yapılan çalışmaları daha da geliştirerek yeni yöntem ve tekniklerle zenginleştirmiş ve Türkiye’deki engellilere hizmet vermeye başlamıştır.Bu konuda danışman doktorların nezaretinde başta spastik ve gelişim geriliği olan çocuklar,otistik çocuklar ve fiziksel sorunu olan kişilere refleksoloji terapisi uygulaması yapılmaktadır. Refleksoloji ayak tabanındaki sinir uçlarının uyarılarak ilgili organları canlandırma amacı gütmektedir.Spastizelerin gevşemesi,oturma başta olmak üzere birçok fiziksel gelişmeye sebep olmaktadır.Gelişim geriliği olan çocuklarda da yine başta zihinsel ve fiziksel gelişimi desteklemektedir.Yakın zamanda Rusya’da bebeklere uygulanmakta ve bebeklerin kabızlık sorununun çözümlenmesi,zihinsel ve fiziksel gelişimlerini yaşıtlarına göre daha çabuk sağladığı ispat edilmiştir.