1.PROGAMIN ADI

Uzaktan   Refleksoloji  Temel   Seminer Programı

2.PROGRAM AMACI

Bu uzaktan eğitim programının amacı; refleksoloji uygulaması yapacak ve yapmakta olan bireylere bu uygulamaları etkin ve verimli bir biçimde yapmalarını sağlayacak bilgi,beceri ve yeterlilikleri kazandırmaktır.

3.PROGRAM İLE İLGİLİ TANIMLAR

Refleksoloji: El, ayak tabanı ve kulaklarda vücudun tüm bölümleri, organ ve bezleriyle ilgili yönlendirici refleks alanlarının yani sinir uçları  mevcudiyeti prensibine dayanan bir uygulama( Destek Tedavi,Tamamlayıcı Tedavi,Holistik Tedavi. ) yöntemidir.

 

Uzaktan Eğitim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı yer ve zamanda olduğu, ders içeriklerini aktarımı ve etkileşimin bilgi iletişim teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir.

Asenkron Eğitim: Eş zamanlı yani canlı yayın olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen videolu eğitim-öğretim faaliyetleridir.

Senkron Eğitim: Eş zamanlı yani canlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleridir.Zomm vb online interaktif programlarla yapılır.

Süpervizyon Uygulama; İlan edilecek yer,tarih ve saatlerde yapılacak uygulama ve pratik çalışmalar,workshop,süpervizyon  ile vaka çalışmalarını içermektedir.

4. PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI

Programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür:

 Ğrogramı teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir.

Program teorik bölümü -

Asenkron eğitim videoları.(Belirlenen ders ve konu başlıklarının eğitimcilerimiz Halil Tabur ve diğer uzmanlar tarafından anlatılması.)

Uygulama videoları

Refleksolojiyi anlatan ders dökümanlarının (World ve pdf formatlı .) okunması.

 

Katılımcıların program süresince en az 10 (on) refleksoloji uygulaması yapmış olmaları tavsiye edilmektedir..

5.Programda a aşağıdaki , strateji, yöntem ve teknikler uygulanır:

a. Sözlü anlatım-Yazılı doküman

b. Video ile öğretim-Uygulama videoları-Konu anlatımları

c. Refleksoloji uygulama (Olgu incelemesi çalışmaları)-Videolarda gösterilir.Örgün eğitim için gelindiğinde yapılır.

 

6.PROGRAM İÇERİĞİ

6.1. Program Hedefleri ve Program İçeriğinde Yer Alacak Konular

KONULAR

PROGRAM HEDEFLERİ

Refleksoloji tanımı, tarihçesi ve önemi

Refleksolojinin etki mekanizmalarıyla ilgili teoriler

Refleksolojide endikasyon ve kontrendikasyonlar

Refleksoloji uygulama teknikleri

Refleksolojinin terapötik etkileri

Refleksolojinin hastalıkların tedavisinde destekleyici etkileri.

Refleksoloji haritalarını yorumlama

Vücut sistemlerinin yansıma noktaları

Dünyada refleksoloji uygulamalarının yeri

Sempatik ve Parasempatik sistem regülasyonu ve hastalıklar üzerindeki etkileri

Refleksolojinin kanıta dayalı uygulama alanları

Refleksoloji uygulama alanları ve ilgili uygulama noktaları

Refleksoloji şablonları

Vücut Sistemlerinin uygulama noktaları

Refleksoloji uygulama teknikleri

Refleksoloji sırasında gelişen fizyolojik, psikolojik değişiklikler

Refleksolojide Sempatik ve Parasempatik Sistemin hastalıklar üzerindeki etkisi çalışma bölgeleri

İmmün sistem ve refleksolojik yaklaşım

Genel kas- iskelet sistemi ağrılarına refleksolojik yaklaşım

Nöro-psikiyatrik rahatsızlıklara refleksolojik yaklaşım

Sindirim sistemi hastalıklarında refleksolojik yaklaşımı

Onkoloji ve refleksolojik yaklaşım

Refleksolojinin kanıta dayalı uygulama alanları