BİREYSEL REFLEKSOLOJİ SEMİNERİ

BİREYSEL REFLEKSOLOJİ SEMİNERİ

Bireysel refleksoloji  programı temel seviye refleksolojiyi ya da temel bir klinik konu üzere belirlenen özel bir müfredat çerçevesinde uygulanan refleksoloji seminer programıdır.

Program ağırlıklı olarak tez araştırması konusu olarak refleksoloji seçen hemşireler ,özel eğitimciler ,fizyoterapistler ile ağır yatalak hastası olan hasta yakınlarına uygulanır..

Bu amaçla istenilen konu ile ilgili var olan eğitim müfredatı öğrenciye sunulur.Refleksoloji uygulamaları tamamen belli bir konuya focuslanılmasını sağlar.Bu tarz programlar daha ziyade uygulama ve pratik programları kapsamakta.Ve dijital eğitim datası verilerek akabinde bireysel birebir özel uygulama dersleri ile güçlendirilmektedir.

Program sırasında eğitim amaçlı çekilen videolar öğrenciye teslim edilebilmektedir.

BİREYSEL  REFLEKSOLOJİ SEMİNERİNİN HEDEFLERİ


Refleksoloji tanımı, tarihçesi ve önemi
Refleksolojinin etki mekanizmalarıyla ilgili teoriler
Refleksolojide endikasyon ve kontrendikasyonlar
Refleksoloji uygulama teknikleri
Refleksolojinin terapötik etkileri
Refleksolojinin hastalıkların tedavisinde destekleyici etkileri.
Refleksoloji haritalarını yorumlama
Vücut sistemlerinin yansıma noktaları
Dünyada refleksoloji uygulamalarının yeri
Sempatik ve Parasempatik sistem regülasyonu ve hastalıklar üzerindeki etkileri
Refleksolojinin kanıta dayalı uygulama alanları
Refleksoloji uygulama alanları ve ilgili uygulama noktaları
Refleksoloji şablonları
Vücut Sistemlerinin uygulama noktaları
Refleksoloji uygulama teknikleri
Refleksoloji sırasında gelişen fizyolojik, psikolojik değişiklikler
Refleksolojide Sempatik ve Parasempatik Sistemin hastalıklar üzerindeki etkisi çalışma bölgeleri
İmmün sistem ve refleksolojik yaklaşım
Genel kas- iskelet sistemi ağrılarına refleksolojik yaklaşım

Nöro-psikiyatrik rahatsızlıklara refleksolojik yaklaşım
Sindirim sistemi hastalıklarında refleksolojik yaklaşımı
Onkoloji ve refleksolojik yaklaşım
Refleksolojinin kanıta dayalı uygulama alanları