AKADEMİK SEVİYE GELENEKSEL METODLAR

AKADEMİK SEVİYE GELENEKSEL METODLAR

Uzaktan Geleneksel Metodlar Akademik Seminer Programları Programı Hakkında

1.PROGRAM ADI

Geleneksel Refleksoloji Akademik Programları

2.PROGRAM AMACI

Bu program basic yani temel düzeyde refleksoloji eğitimi ile ileri düzey refleksoloji eğitimlerinin birleştirildiği bütünleşik bir programdır.

Program video portalı ve dijital doküman portalı olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Programdaki video ve doküman sayısı her ay düzenli artmaktadır.

Bu uzaktan eğitim programının amacı; refleksoloji uygulaması yapacak ve yapmakta olan terapistlere ileri düzey bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ayrıca profosyonel bir terapist olma yolunda etkin ve ileri düzeyde bilgi ve becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu refleksoloji eğitim programı katılımcı öğrencilerin temel refleksoloji eğitimini aldıgını kabul eder. Zira bu temel üzerine bina edilen bilgi ve beceriler güncel literatür bilgileri kapsar. Ve spesifik hastalıklarla çalışabilme seviyesini amaçlar.

Refleksoloji master modülü temel refleksoloji eğitimini alan uzmanlar için profosyonellik yolunda alınması zorunlu olan bir eğitim programıdır. Program workshop ve süpervizyon, vaka analizi uygulama programları ile güçlendirilmiş bir uzmanlık programıdır.

Program içinde eğitimin yoğunluğu asenkron eğitim videoları ile sağlanır. Uygulama hastalık videoları sisteme entegre edilmiştir.İhtiyaç duyulan konu ile ilgili asenkron videolar sisteme sürekli güncelleme yapılarak eklenmektedir. Sistemde yazılı dijital ders dokumaları yer almakta olup okuma becerisi uygulamaya eşlik ederek geniş bir araştırma sonucu kursiyerlere aktarılmıştır. Refleksoloji master uzmanlık modülü 4 ay sürecek sistem aktivasyonu ve 2 yıl içinde katılım hakkı verilen süpervizyon,workshop ve yüz yüze programlarla zenginleştirilmiştir.

3.EĞİTİM İLE İLGİLİ TANIMLAR

Refleksoloji: El, ayak tabanı ve kulaklarda vücudun tüm bölümleri, organ ve bezleriyle ilgili yönlendirici refleks alanlarının yani sinir uçları mevcudiyeti prensibine dayanan bir uygulama (Destek Tedavi, Tamamlayıcı Tedavi,Holistik Tedavi. ) yöntemidir.

Uzaktan Eğitim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı yer ve zamanda olduğu, ders içeriklerini aktarımı ve etkileşimin bilgi iletişim teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir. Asenkron Eğitim: Eş zamanlı yani canlı yayın olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen videolu eğitim-öğretim faaliyetleridir. Senkron Eğitim: Eş zamanlı yani canlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleridir. Zoom vb. online interaktif programlarla yapılır.

 Örgün Eğitim; İlan edilecek yer, tarih ve saatlerde yapılacak uygulama ve pratik çalışmalar,workshop,süpervizyon ile vaka çalışmalarını içermektedir.

4.EĞİTİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI

Eğitim programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür: Eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Eğitimin teorik bölümü Asenkron eğitim videoları.(Belirlenen ders ve konu başlıklarının eğitimcilerimiz Halil Tabur ve diğer uzmanlar tarafından anlatılması.) Uygulama videoları Refleksolojiyi anlatan ders dökümanlarının (World ve pdf formatlı .) okunması.

Refleksoloji süpervizyon videoları,refleksoloji vaka analiz videoları,refleksoloji worshop videoları ile zenginleştirilen bir ileri düzey eğitim programıdır. Katılımcıların eğitim süresince en az 50(on) refleksoloji uygulaması yapmış olmaları tavsiye edilmektedir.

 5.Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, strateji, yöntem ve teknikler uygulanır:
a. Sözlü anlatım-Yazılı doküman
b. Video ile öğretim-Uygulama videoları-Konu anlatımları
c. Klinik uygulama (Olgu incelemesi çalışmaları)-Videolarda gösterilir. Örgün eğitim için gelindiğinde yapılır.

6.EĞİTİMİN MÜFREDATI

6.1. Öğrenim Hedefleri ve Eğitimin İçeriğinde Yer Alacak Konular

Refleksoloji Master eğitiminde yer alan bazı temel konular aşağıdakilerdir;

1. Refleksoloji tanımlamaları
2.Refleksoloji tarihi
3. Refleksoloji temel haritaları
4.Refleksoloji diğer bilimlerle ilişkisi( TEMEL NÖROLOJİK KURAMLAR)
5. Refleksoloji cinsellik
6.Refleksoloji otonom sistem hastalıkları
7.Refleksoloji engel grupları
8.Refleksoloji hamilelik
9.  Refleksolojide harita yorunlama
10. Medulla spinalis ve refleksoloji ilişkisi
11.Refleksoloji hasta mahremiyeti
12.Refleksoloji hipotalamus,hipofiz,epifiz ilişkisi
13.Refleksoloji ile psikolojik rahatsızlıklar arası ilişkiler.
14.Refleksoloji homonculus ilişkisi
15.Refleksolojide yağ ve krem kullanımı
16.Refleksolojinin tıp ve geleneksel tıpta yeri ve geleceği.
17.Refleksolojide bilimsel makale özetleri.
18.Refleksoloji eklem ağrıları
19.Refleksoloji kanser ilişkisi
20.Refleksoloji, kekemelik konuşma gerilği ve afazi ilişkisi.
21.Refleksoloji dehb,disleksi ilişkisi
22.Refleksoloji panik atak,depresyon ilişkisi.
23.Refleksoloji kanser çalışma tablosu.
24.Refleksoloji pms çalışma özetleri.