REFLEKSOLOJİ TEMEL  SEMİNER MODÜLÜ

 

1.PROGRAM ADI
Uzaktan  Refleksoloji 1 Modül Temel  Semineri Sertifika Programı


2.PROGRAMIN AMACI
Bu uzaktan eğitim programının amacı; refleksoloji uygulaması yapacak ve yapmakta olan bireylere bu
uygulamaları etkin ve verimli bir biçimde yapmalarını sağlayacak bilgi,beceri ve yeterlilikleri
kazandırmaktır.


3.PROGRAM İLE İLGİLİ TANIMLAR
Refleksoloji: El, ayak tabanı ve kulaklarda vücudun tüm bölümleri, organ ve bezleriyle ilgili
yönlendirici refleks alanlarının yani sinir uçları mevcudiyeti prensibine dayanan bir uygulama( Destek
Tedavi,Tamamlayıcı Tedavi,Holistik Tedavi. ) yöntemidir.
Uzaktan Eğitim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı yer ve zamanda olduğu, ders içeriklerini
aktarımı ve etkileşimin bilgi iletişim teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir.
Asenkron Eğitim: Eş zamanlı yani canlı yayın olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen
videolu eğitim-öğretim faaliyetleridir.
Senkron Eğitim: Eş zamanlı yani canlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleridir.Zomm vb online
interaktif programlarla yapılır.
Örgün Eğitim; İlan edilecek yer,tarih ve saatlerde yapılacak uygulama ve pratik
çalışmalar,workshop,süpervizyon ile vaka çalışmalarını içermektedir.


4.REFLEKSOLOJİ PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI
Refleksoloji programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür:
Refleksoloji programı teorik ve süpervizyon uygulama olarak gerçekleştirilir.


Programın teorik bölümü 
Asenkron eğitim videoları.(Belirlenen ders ve konu başlıklarının eğitimcilerimiz Halil Tabur ve diğer
uzmanlar tarafından anlatılması.)
Uygulama videoları
Refleksolojiyi anlatan ders dökümanlarının (World ve pdf formatlı .) okunması.

Katılımcıların eğitim süresince en az 10 (on) refleksoloji uygulaması yapmış olmaları tavsiye
edilmektedir..


5Uzaktan.Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, strateji, yöntem ve teknikler uygulanır:

a. Sözlü anlatım-Yazılı doküman
b. Video ile öğretim-Uygulama videoları-Konu anlatımları
c.  Uygulama (Olgu incelemesi çalışmaları)-Videolarda gösterilir.Süpervizyon için gelindiğinde
yapılır.

6.Program İçeriği
 


KONULAR
PROGRAM HEDEFLERİ
Refleksoloji tanımı, tarihçesi ve önemi
Refleksolojinin etki mekanizmalarıyla ilgili teoriler
Refleksolojide endikasyon ve kontrendikasyonlar
Refleksoloji uygulama teknikleri
Refleksolojinin terapötik etkileri
Refleksolojinin hastalıkların tedavisinde destekleyici etkileri.
Refleksoloji haritalarını yorumlama
Vücut sistemlerinin yansıma noktaları
Dünyada refleksoloji uygulamalarının yeri
Sempatik ve Parasempatik sistem regülasyonu ve hastalıklar üzerindeki etkileri
Refleksolojinin kanıta dayalı uygulama alanları
Refleksoloji uygulama alanları ve ilgili uygulama noktaları
Refleksoloji şablonları
Vücut Sistemlerinin uygulama noktaları
Refleksoloji uygulama teknikleri
Refleksoloji sırasında gelişen fizyolojik, psikolojik değişiklikler
Refleksolojide Sempatik ve Parasempatik Sistemin hastalıklar üzerindeki etkisi çalışma bölgeleri
İmmün sistem ve refleksolojik yaklaşım
Genel kas- iskelet sistemi ağrılarına refleksolojik yaklaşım

Nöro-psikiyatrik rahatsızlıklara refleksolojik yaklaşım
Sindirim sistemi hastalıklarında refleksolojik yaklaşımı
Onkoloji ve refleksolojik yaklaşım
Refleksolojinin kanıta dayalı uygulama alanları