Uzaktan 1. Modül Temel Refleksoloji eğitiminde bu mesleğe başlayanların öğrenmesi gereken temel kriterler beceri ve bilgiler aktarılmaktadır. Bu bağlamda refleksolojinin tarihi, ilkeleri, etki mekanizması, çeşitleri ve hastalıklarla ilişkisi detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Uzaktan 1 Modül Temel Refleksoloji

Uzaktan 1. Modül Temel Refleksoloji eğitiminde bu mesleğe başlayanların öğrenmesi gereken temel kriterler beceri ve bilgiler aktarılmaktadır. Bu bağlamda refleksolojinin tarihi, ilkeleri, etki mekanizması, çeşitleri ve hastalıklarla ilişkisi detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Refleksolojinin uzaktan eğitim tekniği ile öğretilmeye başlanması aslında yeni bir çalışma değildir. Benzeri çalışmalar batıda internetin yayılmasıyla birlikte geçmiş senelerde başlatılmış olup. Workshop ve pratik uygulama çalışmalarıyla bu eğitimler desteklenmiştir. Öğrencilerimiz uzaktan eğitim tekniği ile uygulamaların ve pratik bilgilerin yüz yüze aktarıldığı bu temel klinik refleksoloji eğitimi sonunda basit problemleri refleksoloji tekniği ile müdahale edebilecek duruma gelebilecektir. Pandemi süreci ile birlikte insanların sosyal izalasyona maruz kalması internetin daha çok hayatımıza girmesi ve daha birçok sebepten ötürü uzaktan eğitim tekniği ile refleksoloji eğitimi birleştirilmiştir bu bağlamda ülkemizde klinik refleksolojinin öncülerinden olan Halil Tabur ve Esat Başaran bu konuyla ilgili artan talep ve beklentileri karşılamak için bu süreci başlatmışlardır.

Uzaktan eğitim tekniği ile refleksolojinin temel ilkelerinin öğretilmesi belli aşamada hem uzaktan eğitim hem canlı zoom yayınları ve bir yıl içerisinde yapılma taahhüdü verilen örgün eğitim süreci ile desteklenecektir. Bu anlamda asenkron eğitim videoları, uygulama videoları, hastalıkların tedavisi ile ilgili haritalandırma literatür tarama gibi birçok konu temel eğitimde işlenecek olan konulardan bazılarıdır. Bu uzaktan eğitim süreci öğrenciyi 2 ay sistemde, sistemdeki videoları ve eğitim datalarını okuma izleme ve uygulama anlamında destekleyecektir.


Uzaktan 2 Modül Refleksoloji Master

Uzaktan refleksoloji master eğitimi temel klinik refleksoloji ya da temel refleksoloji eğitimi alıp kendisini bu alanda geliştirmek isteyen bireylere refleksolojinin ileri düzeydeki programını öğretmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu bağlamda öğrencilerimizin temel refleksoloji bilgilerini aldığı kabul edilerek refleksolojide ileri düzey hastalık uygulama, formülasyon ,literatür tarama özellikle kanser ağrıları dehb, disleksi ,panik atak ve medulla spinalis refleksoloji ilişkisi bağlamında otonom sistem hastalıkları ile ilgili çalışma teknik ve prensipleri aktarılacaktır .Bu bağlamda uygulama videolarına geniş yer verilmiş konu ile alakalı son dönem dünyadaki belirli refleksoloji otoriteleri tarafından yapılan bilimsel çalışmaların tercümeleri aktarılarak bu bilgi ve becerilere ulaşmaları sağlanmıştır. İleri düzey refleksoloji eğitimine katılacak öğrencilerimizin daha spesifik konularda çalışma yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olması hedeflenmektedir. Yine bu master refleksoloji programında öğrencilerimize kendilerini geliştirmesi için staj dosyası ve bu staj dosyasında yapacakları birtakım çalışmaları bu staj dosyasına ekleyerek eğitimi tamamlamayla ilgili bir otokontrol sistemi geliştirilmiştir. Her öğrencimiz bu staj ve çalışma dosyasında 5 spesifik konunun refleksoloji ile 8 haftalık bir süre içerisinde belirli periyotlarla uygulanması dahilinde ortaya çıkacak sonuçları kaydetmeleri için yönlendirilecektir. Refleksoloji master eğitiminde uygulama boyutu da süpervizyon workshop seviyesinde aktarılacak olup bu süreç tamamen sistem ve hoca tarafından öğrencilere aktarılacaktır. Genel olarak planlanan uygulama eğitimlerinin bir yıl içerisinde başlaması ve bitirilmesidir.