Psikoakademi de uygulanan refleksoloji yoğunlukla Serebral Palsi ve otizm üzerine çalışmalar yapmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Refleksoloji tekniklerin genel amacı kas tonusunu normalleştirmek, gövdede ileri denge reaksiyonlarını geliştirmek ve normal hareket paternlerini fasilite etmektir. Bazı uyarı noktalarından verilen basınç kas iğciğinden kalkan germe refleksini inhibe ederek spastik kas tonusunu azaltır.

Refleksoloji Sipastik Bozukluk

Psikoakademi de uygulanan refleksoloji yoğunlukla Serebral Palsi ve otizm üzerine çalışmalar yapmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Refleksoloji tekniklerin genel amacı kas tonusunu normalleştirmek, gövdede ileri denge reaksiyonlarını geliştirmek ve normal hareket paternlerini fasilite etmektir. Bazı uyarı noktalarından verilen basınç kas iğciğinden kalkan germe refleksini inhibe ederek spastik kas tonusunu azaltır.

Serebral Palsili çocuklarda çocuğun spastisite yoğunluğu ve yaşı göz önüne alınarak uygun refleksoloji çalışma bölgeleri hazırlanır. Gelen hastanın hareket bozuklukları mental durumu ve hastalığa bağlı diğer şikâyetleri (hareketsizliğe bağlı kabızlık sorunları mide reflüsü ) göz önünde bulundurularak ayaktan hangi refleks noktalarının kullanılması gerektiği saptanır.Serebral Palsili hastalarda ilk seanslardan itibaren göze çarpan en önemli değişiklikler yoğun gevşeme ,mide ve bağırsak şikayetlerinin giderilmesidir. Ağırlıklı olarak mental retardasyonun olduğu durumda beyin sinir sonlanmalarının ayakta bittiği sol başparmak çalışılır. Buna eşlik eden mide sinir sonlanmaları, bağırsak sinir sonlanmasının noktaları ve gevşeme noktaları üzerinden geçilir. Refleksolojide geliştirilen sağ ve sol ayak (sempatik ve parasempatik)kuramına göre refleks noktaları belirlenip hastanın ihtiyacına göre düzenlemeler yapılır.Bağırsak refleks noktaları çalışılarak toksin ve atıklarının atımı sağlanır,mide nefes borusu yemek borusu refleks noktaları çalışılıp reflü şikayeti aza indirgenir,ayakta gevşeme merkezlerinden geçilip kasılmalar en aza indirgenir,adelelerdeki kuvvet azlığı ve istemsiz hareketlerin önüne geçilir.

Serebral Palsili çocuklarda refleksoloji aldıktan sonra görülen gelişmeler anormal postür ve paternlerin düzeltilmesi, oluşabilecek deformitelerin önlenmesi, mevcut becerilerin geliştirilmesi, yeni becerilerin öğretilmesi, üst ekstremitelerin fonksiyonel kullanımı sağlanması konuşama merkezine yapılan çalışma ile anlaşabilir konuşmayı sağlamaktır. Refleksoloji merkezlerimizde hastanın çocuk olduğu, ruhsal ve fiziksel gelişimi için çevresi ve diğer çocuklarla iletişiminin önemi unutulmamalı, topluma kazandırılmış mutlu bir birey olması hedeflenmelidir.

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA REFLEKSOLOJİ SONUÇLARI:

Pilot çalışma

Psikoakademi Psikolojik Danışmanlık ve Refleksoloji Merkezi, İzmir


SONUÇ:

Çalışma, İzmir Psikoakademi Psikolojik Danışmanlık ve Refleksoloji Merkezinde 2008 – 2009 yıllarında tedaviye alınan 22 SP’li çocuk üzerinde yapıldı. Yaş ortalamaları 9 (maksimum:15 – minimum:3) olan hastalarımızın dosyaları geriye dönük olarak incelendi.

Sonuç olarak, SP’li çocukların düzenli refleksoloji tedavisi almaları, kaba motor- ince motor faaliyetlerini geliştirmekte; bilinç - algısal süreçlerini hızlandırmakta; kasılma ve titremelerini en aza indirgemekte; konuşma faaliyetlerini düzenlemekte; vücut koordinasyonlarını sağlamakta önemli bir rol oynamaktadır.