En genel anlamda refleksoloji kadim bir çin tıb tekniği olarak bir destek tedavi metodudur. Refleksoloji ile alakalı sorulan sorulan sorulardan belki de en önemlisi refleksoloji nasıl yapılır sorusudur.Refleksoloji yapmadan önce mutlaka bir hekim tarafından konulan tıbbı tanı olması gerekir.

REFLEKSOLOJİ NEDİR?

En genel anlamda refleksoloji kadim bir çin tıb tekniği olarak bir destek tedavi metodudur. Refleksoloji ile alakalı sorulan sorulan sorulardan belki de en önemlisi refleksoloji nasıl yapılır sorusudur.Refleksoloji yapmadan önce mutlaka bir hekim tarafından konulan tıbbı tanı olması gerekir.Bu tanı üzerine özel formülasyon çizilir ve bası ovma hareketleri ile karakterize olmuş uyaranlar verilir. Refleksoloji ile ilgili çizilen birçok refleksoloji haritası vardır.Bu haritalarda temel bilgi vücudun tüm organ ve temel yapılarının bu refleksoloji ayak haritası içinde yer almasıdır. Temel refleksoloji noktaları başparmak beyin olacak şeklide tepeden tırnağa kadar vücudumuzda ne varsa el ve ayak refleksoloji haritalarında yer almıştır..

REFLEKSOLOJİ EĞİTİMİNİ KİMLER ALMALI

Son dönemde refleksoloji eğitimlerine ve refleksoloji kurslarına olan ilgi çok önemlidir.Bu önemli konu bu eğitimin kimler tarafından alınması gerektiği sorusunuda ortaya çıkarmıştır.Genel olarak sağlıkçılar ve tamamlayıcı tıp uzmanlarırı ile özel eğitimcilerin engelli çocuklara refleksoloji uygulamak için alması ayrıca önem arz etmektedit.Son dönemde hemşirelerin özellikle bilimsel çalışmalarda kullanmak amacı refleksoloji öğrenmeye yönelmiştir.

Bir başka grup ise refleksoloji eğitimine yatalak travma hastalarına terapi uygulamak için öğrenmek istemektedir.

REFLEKSOLOJİ HARİTALARI

Temel olarak önemli bir sorunda bilinen yanlışlardır.Zira bilinen refleksoloji haritalarının birçoğu yanlıştır.Temel haritalar anatomi fizyoloji bilgisi dahilinde sempatik ve parasempatik sistem kuramına göre refleksoloji haritaları güncellenmiştir.

Refleksoloji haritaları refleksoloji eğitimlerinin olmazsa olmazıdır.Zira refleksoloji formülasyon terapinin en önemli aşaması olup hangi refleksoloji noktalarının uyarılacağını belirler.

REFLEKSOLOJİ AYAK MASAJI İLİŞKİSİ

Değerli arkadaşlar genel anlamda iki kavram uygulama ve amaç itibari ile birbirinden ayrılır.

Masaj kasların palpasyonu iken refleksolojide sinir yollarının uyarılması esastır. Ayrıca ayak masajı rahatlama dinginlik ve yaşam kalitesinin artırılması için yapılırken refleksolojide amaç iyileşmeye destek olmaktır.Ve belli bir tanı ve tanıya göre özel bir refleksoloji haritası üzerine inşa edilen formülasyon ile yapılır.

REFLEKSOLOJİ MASAJ ALETİ

Çokça merak edilen bir konu olan refleksoloji masaj aletleri bellibir arge ve bilimsel tabanlı yapılan endüstryel ürünler olup elle yapılan refleksolojinin yerini tutmaz zira biyolojik elektriksel aktarım cihaz ile gerçekleşemez.

REFLEKSOLOJİ ÇUBUĞU

 Doğal biyolojik elektriğin aktarımına mani oldugu için genel kullanımda kullanılmaz sadece sert dokuların parmakla uyarılması sırasında yorunlugun azaltılması amacıyla kullanılabilir..Refleksoloji çubukları özel ağaçlardan ovma ürünler  olabilieceği gibi özel taş ve bakır çubuklardanda üretilebiilr.